പുതിയ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ ?

ഒരു പുതിയ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ (സ്മാര്‍ട്ട്‌ ഫോണ്‍) വാങ്ങുമ്പോള്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ?. സാധാരണക്കാരുടെ ബഡ്ജറ്റിനു ഇണങ്ങിയ ചില മോഡലുകള്‍ പറയാമോ ?

Read more