ഡൊമൈന്‍ നെയിം വാങ്ങുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 5 കാര്യങ്ങള്‍

ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ യുഗത്തില്‍ ഏതൊരു വ്യവസായത്തിന്റെയും മര്‍മ പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ഡൊമൈന്‍ നെയിം. നിങ്ങളില്‍ പലരും ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ചിലപ്പോള്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡൊമൈന്‍ നെയിം സ്വന്തമായി ഉള്ളവരായിരിക്കും. എന്നാല്‍ ഡൊമൈന്‍ നെയിം വാങ്ങുമ്പോഴും മറ്റും വളരെയധികം കാര്യങ്ങള്‍ നമ്മള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്…

Read more