ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ഇനി ഓണ്‍ലൈനിലും! ‘ക്രോപ്പ് മീ’

നമ്മളില്‍ പലരും ഒരു ഫോട്ടോ ചെറുതാക്കനോ അല്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ജിമ്പ് തുടങ്ങിയ ഡസ്ക് ടോപ്‌ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പതിവ് എന്നാല്‍ നിരവധി ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ടൂളുകള്‍ ഇന്ന് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭ്യമാണ് ‘ക്രോപ്പ് മി’ അവയില്‍ ഒന്നാണ്. അംഗത്വം എടുക്കാതെ തന്നെ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ്‌ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഈ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഉണ്ട്.

Read more